Sabtu, April 02, 2011

SEKEPING KERTAS


SEKEPING KERTAS

Ii)
demi kuasa
demi ringgit
kalian penjilat
kalian pengampu.

(ii)
marilah
kita menandakan
satu pangkah pada
bisu
sekeping kertas.

ZULKIFLI BIN MOHAMED
Kemaman, Darul Iman
19 April 2010.

HAK CIPTA TERPELIHARA ZULKIFLI BIN MOHAMED

Hak cipta terpelihara ke atas semua karya yang termuat di dalam laman blog ini. Semua hasil karya ditulis dan dihasilkan sendiri oleh penulis laman blog ini, Zulkifli bin Mohamed. Tidak dibenarkan mengeluar, mengambil, menciplak atau mengulang mana-mana karya yang terkandung dalam laman blog ini dalam apa juga bentuk dan cara - sama ada secara elektronik, fotokopi dan sebagainya tanpa mendapat izin bertulis daripada penulis.

PUISI PALING BANYAK BACAANNYA OLEH UMUM