Selasa, Mac 17, 2009

ADAPTASI


ADAPTASI


pada dagingku telah tumbuh
sedikit keintelektualan
tiada sedikit, membayarkannya
dengan kesabaran.

jarak masa yang ku tunggangi
tiada letih dan mati oleh doa
bukan mudah, mengenderai
tanpa keinsafan.

aku tetap kerdil
membawa daging yang tumbuh.
masa sering melesukan
pada kesabaran dan keinsafan
kadangnya tipis sekali.

ZULKIFLI MOHAMED
Bangi, Darul Ehsan
Januari 1994.

Tiada ulasan:

HAK CIPTA TERPELIHARA ZULKIFLI BIN MOHAMED

Hak cipta terpelihara ke atas semua karya yang termuat di dalam laman blog ini. Semua hasil karya ditulis dan dihasilkan sendiri oleh penulis laman blog ini, Zulkifli bin Mohamed. Tidak dibenarkan mengeluar, mengambil, menciplak atau mengulang mana-mana karya yang terkandung dalam laman blog ini dalam apa juga bentuk dan cara - sama ada secara elektronik, fotokopi dan sebagainya tanpa mendapat izin bertulis daripada penulis.

PUISI PALING BANYAK BACAANNYA OLEH UMUM